Slováci, resp. ľudia pôsobiaci na Slovensku svojím umom a šikovnosťou, hoci v skromných podmienkach, pomohli k rozvoju lietania. Môžeme byť právom hrdí, že podstata raketovej techniky - objav reaktívnej sily - pochádza z umu bratislavského rodáka, spomínaného Segnera. Za úvahu stojí aj to, že so snom o ceste na Mesiac prišiel prvý Gustáv Mauricius Reuss (1818- 1861), lekár, biológ a spisovateľ' z Revúcej, autor knihy Hviezdoveda, v ktorej desať rokov pred Julesom Vernom opísal pod vplyvom astronóma Jozefa Johanna Littrowa projekt letu človeka na Mesiac s pomocou balóna. Vo svojej fantazijnej knihe Hviezdoveda vyslal na prirodzenú obežnicu Zeme slovenských ľudí. A je svojím spôsobom príznačné, že tento sen ľudstva splnil iný potomok Slovákov a Čechov, americký kapitán Eugene Andrew Cernan.

Jeho oddanosť veci, cieľavedomosť a zodpovednosť mu umožnili uskutočniť tri vesmírne misie:

  • GEMINY 9A - počas ktorej ako jeden z prvých pracoval v otvorenom vesmíre mimo kozmickej lode.
  • APOLLO 10 - ktorej základnou úlohou bolo overenie činnosti LM (lunárneho modulu) v tesnej blízkosti Mesiaca pred samotným pristátím na jeho povrchu.
  • APOLLO 17 - v rámci ktorej ako veliteľ lode a pilot lunárneho modulu uskutočnil posledný pilotovaný let na Mesiac, pričom vytvoril niekoľko doteraz neprekonaných rekordov.


U E. A. Cernana sledujeme najvýznamnejšie udalosti a projekty amerického vesmírneho programu. Okrem už spomínaného letu na Mesiac to boli i spoločné americko-ruské projekty, ako napríklad SOJUZ - APOLLO, na ktorom sa Cernan podieľal ako manažér a inštruktor, s pokračovaním spolupráce na stanici MIR a budovaním novej medzinárodnej kozmickej stanice ISS (lnternational Space Station).