“Nekráčajte tam, kadiaľ vedie cesta. Vydajte sa tadiaľ, kam nič nevedie a nechajte za sebou trasu”
Ralph Waldo Emerson

 

Obec Vysoká nad Kysucou sa v rámci svojej 400 ročnej histórie, ako jedna z mála obcí, môže pýšiť celým radom významných rodákov, ktorí sa v cudzom svete nie len že “nestratili”, ale stali sa významnými osobnosťami v rôznych oblastiach spoločenského života.

Áno, mnohí z nich v minulosti odišli do sveta hľadať lepší a možno bohatší život ako im ponúkala rodná hruda, no ale aj keď im za kopcami zmizol z dohľadu rodný chotár, puto s domovom, ktoré je skryté niekde v hĺbke srdca, ostalo neporušené.

Bez akéhokoľvek zveličovania možno povedať, že snáď tým najznámejším rodákom, je americký astronaut Eugen Andrew Cernan.

Jeho životné cesty sú inšpiráciou pre mnohých chlapcov a dievčatá a snáď tými najfantastickejším boli bezpochyby jeho cesty či lepšie povedané výpravy do vesmíru. Tu za sebou nezanechal iba trasu, tak ako sa to píše v citáte Ralpha Waldo Emersona, ale podarilo sa mu za sebou zanechať i stopu a to nie hocikde, ale priamo na Mesiaci!

Aká fantastická je pre nás obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou - rodiska jeho starých rodičov predstava, že ten istý človek, ktorý sa prechádzal po Mesiaci a v jeho žilách koluje i „naša krv“, sa v roku 1974 a v roku 1994 prechádzal i po našej obci.

V USA i inde na svete je po E. A. Cernanovi pomenovaných niekoľko ulíc či budov. I keď vo Vysokej nad Kysucou už po známom rodákovi máme pomenovanú Základnú školu s materskou školou E. A. Cernana, predsa len obec Vysoká nad Kysucou využila možnosť zapojiť sa do zverejnenej výzvy a zrealizovať na počesť slávneho rodáka sochárske sympózium.

V rámci zverejnenej výzvy Poľsko – Slovenskej cezhraničnej spolupráce preto obec Vysoká nad Kysucou ešte v roku 2012 spracovala projekt medzinárodného sochárskeho sympózia s názvom „Od drotára po astronauta E. A. Cernana“. Projekt bol však posúdený ako dočasne neúspešný a bol zaradený do tzv. zásobníka mikroprojektov. Po alokácii finančných prostriedkov riadiacim orgánom, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, bol projekt vo februári 2015 posúdený ako úspešný a na jeho realizáciu bolo obci Vysoká nad Kysucou v zmysle podaného rozpočtu schválených 51 705,34 EUR. Projekt je financovaný - 85% z prostriedkov ERDF, 10% zo štátneho rozpočtu SR a 5% z rozpočtu obce. Pred samotným podpisom zmluvy medzi ŽSK a obcou Vysoká nad Kysucou však muselo dôjsť k úprave harmonogramu a fyzické aktivity projektu museli byť ukončené najneskôr do 31. mája 2015.
Jeho hlavným cieľom bola revitalizácia zóny pred budovou obecného úradu v ústredí obce kde boli osadené štyri pieskovcové skulptúry od slovenských a poľských sochárov:

Jozef Mundier – Splnený sen
Narodil sa 1. januára 1960 v Oščadnici. Venuje sa reštaurátorskej činnosti a voľnej sochárskej tvorbe, ktorá má dve výraznejšie podoby dané použitým materiálom. Z kameňa a dreva vznikajú hladké, jasne definované premyslené sochárske objekty. Z kostí zvierat vytvára naopak organické, niekedy amorfné zoskupenia. Súčasťou plastík je technologicky náročná porchová úprava a polychrómia, čoho dôkazom je i dielo Splnený sen umiestnené vo Vysokej nad Kysucou. Venuje sa úžitkovému dizajnu a reštaurovaniu umeleckých diel a sakrálnej tvorbe.


Jaroslav Gaňa – Signály z orbitu
Narodil sa 15. decembra 1957 v Žiline. Venuje sa monumentálnej a komornej sochárskej tvorbe, dizajnu. Vyjadruje sa predovšetkým v kameni a v dreve, experimentuje s epoxidom. Jeho sochy sa vyznačujú jasne definovaným čistým tvarom plynulo vyrastajúcim z pôvodnej hmoty materiálu. Silným momentom dotvárajúcim výraz plastiky je často vyhľadávaný kontrast dokonale hladkého a drsného prírodného povrchu a takým je i dielo Signály z orbitu.


Bronisław Mieszczak – Let do kozmu
Narodil sa 30. apríla 1964 v Źywci. Od útleho veku sa zaujíma o ľudové umenie. Veľa krát sa zúčastňoval na tvorivých dielňach a národných aj medzinárodných konkurzoch, kde získal mnoho hlavných ocenení. Tvorí z dreva, z kameňa, maľuje na sklo taktiež vyrába ľudové nástroje, rekvizity a ľudové zábavné predmety. Vo svojom diele Let do kozmu zhmotnil odvekú túžbu človeka vzniesť do výšin a lietať.


Tadeusz Ścieszka – Zem a Merkúr
Narodil sa 23. februára 1960 v Źywci. K jeho umeleckým záujmom patrí ľudové umenie, kamenné a drevené sochy. Je známy ako autor drevených a kamenných sôch a plastík, taktiež sa zaoberá reštaurovaním starých sôch, kaplniek v prírode, figúr a podobne. Dielo Zem a Merkúr predstavuje našu pozemskosť a snahu spoznať neprebádané diaľavy vesmíru.

Vo vytvorených dielach sa spája všetko čoho máme vo Vysokej nad Kysucou dostatok – kameňa na poliach, drotársku históriu a túžbu či húževnatosť dosiahnuť aj tie najnemožnejšie ciele.

Jednou z aktivít projektu bolo i zapojenie detí do umeleckej tvorby. Tie pod dozorom skúsených umelcov pomáhali s tvorením dvoch umeleckých diel z lipového dreva. Pod vedením Veroniky Mundierovej a Jozefa Mundiera tak za pomoci detí zo Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana vznikli dve krásne diela - Vesmírne hniezda a Mesačná krajina, ktoré nájdete a môžete obdivovať v interiéri obecného úradu.

Súčasťou projektu bolo i obstaranie dvoch veľkokapacitných stanov, ktoré boli využité už priamo počas sochárskeho sympózia, ale predovšetkým ostanú vo vlastníctve obce pre účely jej kultúrno-spoločenských aktivít.

Revitalizáciou časti centra obce a umiestnením kamenných skulptúr sa tak podarili vytvoriť nielen materiálne, ale aj kultúrne hodnoty, ktoré nadväzujú na drotársku tradíciu predkov, ktorú symbolizuje fontána Pocta drotárom od arch. Ing. Stanislava Mikovčáka a pomyselne spájajú kysuckú obec Vysoká nad Kysucou, v ktorej sa narodili Štefan a Anna Čerňanovci, s nekonečným vesmírom, ktorého tajomstvá ako jeden z mála pozemšťanov prebádal ich vnuk Eugen Andrew Cernana.

Toto všetko zanechávame budúcim generáciám nie preto, aby sa len pýšili slávou svojich predkov, ale preto, aby ich svojim životom a úspechmi prekonali. Veď diaľavy života a vesmíru sú nedozierne ...

View the embedded image gallery online at:
https://cernan.vysokanadkysucou.sk/sk/projekt#sigProIde72b3e256b


„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013“

logo pl skeuropska unia logo